Výklad Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a súvisiaca legislatíva

Dňa 13. marca 2018 bol schválený dlhoočakávaný Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pomocou ktorého boli vytvorené podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku, pomenované spôsoby dosahovania spoločensky pozitívneho sociálneho vplyvu a fungovanie subjektov v rámci sociálnej ekonomiky.


Aplikačná prax vyvolala potrebu novely zákona vo forme Zákona č. 374/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré súvisiace zákony.


Výklad zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami
vrátane konkrétnych príkladov

Výklad Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Stiahnuť dokument

Odporúčaniek zápisu označenia „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratky „r.s.p.“

Stiahnuť dokument